2019-01-03

Uchwały z 2018 roku

Pliki do pobrania oznaczone numerem posiedzenie i numerem uchwały umieszczono w załącznikach.

Załączniki

  Uchwała.XXIX.229.1...018-06-25.pdf 104,18 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.XXIX.230.1...018-06-25.pdf 102,88 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.XXIX.231.1...018-06-25.pdf 298,49 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.XXIX.233.1...018-06-25.pdf 105,09 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.XXIX.234.1...018-06-25.pdf 103,97 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.XXIX.235.1...018-06-25.pdf 106,61 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.XXIX.232.1...018-06-25.pdf 474,39 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.XXVI.192.1...018-02-26.pdf 104,09 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.XXVI.193.1...018-02-26.pdf 104,33 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.XXVI.191.1...017-02-26.pdf 543,05 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.XXVI.194.1...018-02-26.pdf 197,72 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.XXVI.196.1...018-02-26.pdf 205,5 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.XXVI.195.1...018-02-26.pdf 522,29 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.XXVI.197.1...018-02-26.pdf 219,06 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.XXVI.198.1...018-02-26.pdf 103,3 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.XXVI.199.1...018-02-26.pdf 105,03 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.XXVI.200.1...018-02-26.pdf 101,03 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.XXVI.202.1...018-02-26.pdf 101,99 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.XXVI.201.1...018-02-26.pdf 208,41 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.XXVI.204.1...018-02-26.pdf 463,33 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.XXVI.203.1...018-02-26.pdf 720,94 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.XXVI.205.1...018-02-26.pdf 128,21 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.XXVI.206.1...018-02-26.pdf 101,97 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.XXVII.205....018-03-26.pdf 203,95 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.XXIX.236.1...018-06-25.pdf 2,88 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.XXVII.207....018-03-26.pdf 207,1 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.XXVII.208....018-03-26.pdf 107,75 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.XXVII.210....018-03-26.pdf 103,72 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.XXVII.211....018-03-26.pdf 297,68 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.XXVIII.213...018-05-28.pdf 106,73 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.XXVII.212....018-03-26.pdf 466,6 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.XXVII.209....018-03-26.pdf 818,95 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.XXVIII.215...018-05-28.pdf 812,62 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.XXVIII.217...018-05-28.pdf 103,34 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.XXVIII.214...018-05-28.pdf 1,51 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.XXVIII.219...018-05-28.pdf 624,35 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.XXVIII.218...018-05-28.pdf 1,1 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.XXVIII.220...018-05-28.pdf 474,56 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.XXVIII.222...018-05-28.pdf 102,77 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.XXVIII.221...018-05-28.pdf 101,06 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.XXVIII.223...018-05-28.pdf 101,33 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.XXVIII.224...018-05-11.pdf 114,69 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.XXVIII.224...-28.Kopia.pdf 115,66 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.XXVIII.225...018-05-28.pdf 99,73 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.XXVIII.224...018-05-28.pdf 214,19 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.XXVIII.226...018-05-28.pdf 101,16 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.XXVIII.227...018-05-28.pdf 101,83 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.XXVIII.228...018-05-28.pdf 103,28 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.XXX.237.18...018-08-06.pdf 231,85 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.XXX.238.18...018-08-06.pdf 410,78 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.XXX.239.18...018-08-06.pdf 467,04 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.XXXI.240.1...018-09-24.pdf 120,6 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.XXXI.241.1...018-09-24.pdf 104,82 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.XXXI.242.1...018-09-24.pdf 104,15 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.XXXI.243.1...018-09-24.pdf 112,22 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.XXXI.244.1...018-09-24.pdf 103,26 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.XXXI.245.1...018-09-24.pdf 108,87 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.XXXI.247.1...018-09-24.pdf 465,16 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.XXXI.246.1...018-09-24.pdf 837,44 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.XXVIII.216...018-05-28.pdf 6,42 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.I.1.2018.2018-11-19.pdf 198,79 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.II.4.2018.2018-11-26.pdf 104,86 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.II.5.2018.2018-11-26.pdf 104,42 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.I.2.2018.2018-11-19.pdf 681,18 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.II.6.2018.2018-11-26.pdf 103,37 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.I.3.2018.2018-11-19.pdf 689,98 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.II.7.2018.2018-11-26.pdf 103,1 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.II.8.2018.2018-11-26.pdf 101,55 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.II.9.2018.2018-11-26.pdf 102,96 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.II.10.2018...018-11-26.pdf 103,11 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.III.12.201...018-12-17.pdf 222,82 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.II.11.2018...018-11-26.pdf 309,4 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.III.15.201...018-12-17.pdf 102,15 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.III.13.201...018-12-17.pdf 242,54 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.III.16.201...018-12-17.pdf 104,23 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.III.17.201...018-12-17.pdf 103,25 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.III.18.201...018-12-17.pdf 140,1 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.III.20.201...018-12-17.pdf 478,44 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.III.21.201...018-12-17.pdf 104,88 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.III.22.201...018-12-17.pdf 100,61 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.III.23.201...018-12-17.pdf 112,87 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.III.24.201...018-12-17.pdf 207,47 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.III.25.201...018-12-17.pdf 108,1 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.III.19.201...018-12-17.pdf 1,58 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.III.26.201...018-12-17.pdf 106,47 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.III.27.201...018-12-17.pdf 312,01 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.III.14.201...018-12-17.pdf 2,51 MB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się