Lista artykułów

Nazwa artykułu
Wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu z podatkiem
Wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu z podatkiem lokalnym
08.01.2015 więcej
Potwierdzenie zapłaty i zgoda na wykreślenie hipoteki
Potwierdzenie zapłaty i zgoda na wykreślenie hipoteki na
sprzedanych lokalach komunalnych
08.01.2015 więcej