Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2015-03-24 14:58:02  Anna Wegner

Pole category_id zmieniło wartość z '2501' na '2592'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
category_id25012592
2015-03-24 14:58:29  Anna Wegner

Pole full zmieniło wartość z '<p style="margin-bottom: 0cm; text-align: right;"> <font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3"><span lang="pl-PL">Czarna Woda dn. 24.03. 2015 r.</span></font></font></font></p> <p lang="pl-PL" style="margin-bottom: 0cm"> <b style="font-family: 'Times New Roman CE';">BiGM.6733.3.2015</b></p> <p align="CENTER" lang="pl-PL" style="margin-bottom: 0cm"> &nbsp;</p> <p lang="pl-PL" style="margin-bottom: 0cm"> <font face="Times New Roman CE">Zgodnie z art.61 &sect; 4 Kodeksu postępowania administracyjnego</font></p> <p lang="pl-PL" style="margin-bottom: 0cm"> &nbsp;</p> <p align="CENTER" lang="pl-PL" style="margin-bottom: 0cm"> <font face="Times New Roman CE"><font size="3"><b>zawiadamiam</b></font></font></p> <p align="CENTER" lang="pl-PL" style="margin-bottom: 0cm"> &nbsp;</p> <p lang="pl-PL" style="margin-bottom: 0cm"> <font face="Times New Roman CE">że w dniu 23.03.2015 r. na wniosek ENERGII-OPERATOR S.A. Oddział w Gdańsku 80-557 Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 130 zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4 kV na dz. nr 597/46, 597/64, 597/55, 597/56, 597/57, 597/58, 597/59, 597/11, 597/60, 597/48, 576, 429/4, 371/2, 372/1, 373, 372/2, 429/3, 380 w celu zasilenia działek w miejscowości Czarna Woda.</font></p> <p lang="pl-PL" style="margin-bottom: 0cm"> <font face="Times New Roman CE">W związku z powyższym informuje się właścicieli, zarządc&oacute;w i użytkownik&oacute;w teren&oacute;w objętych inwestycją oraz teren&oacute;w sąsiednich, że mogą składać w tut. Urzędzie wnioski, uwagi lub zastrzeżenia dotyczące w/w sprawy w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia. </font></p> <p lang="pl-PL" style="margin-bottom: 0cm"> &nbsp;</p> ' na '<p style="margin-bottom: 0cm; text-align: right;"> <font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3"><span lang="pl-PL">Czarna Woda dn. 24.03.2015 r.</span></font></font></font></p> <p lang="pl-PL" style="margin-bottom: 0cm"> <b style="font-family: 'Times New Roman CE';">BiGM.6733.3.2015</b></p> <p align="CENTER" lang="pl-PL" style="margin-bottom: 0cm"> &nbsp;</p> <p lang="pl-PL" style="margin-bottom: 0cm"> <font face="Times New Roman CE">Zgodnie z art.61 &sect; 4 Kodeksu postępowania administracyjnego</font></p> <p lang="pl-PL" style="margin-bottom: 0cm"> &nbsp;</p> <p align="CENTER" lang="pl-PL" style="margin-bottom: 0cm"> <font face="Times New Roman CE"><font size="3"><b>zawiadamiam</b></font></font></p> <p align="CENTER" lang="pl-PL" style="margin-bottom: 0cm"> &nbsp;</p> <p lang="pl-PL" style="margin-bottom: 0cm"> <font face="Times New Roman CE">że w dniu 23.03.2015 r. na wniosek ENERGII-OPERATOR S.A. Oddział w Gdańsku 80-557 Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 130 zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4 kV na dz. nr 597/46, 597/64, 597/55, 597/56, 597/57, 597/58, 597/59, 597/11, 597/60, 597/48, 576, 429/4, 371/2, 372/1, 373, 372/2, 429/3, 380 w celu zasilenia działek w miejscowości Czarna Woda.</font></p> <p lang="pl-PL" style="margin-bottom: 0cm"> <font face="Times New Roman CE">W związku z powyższym informuje się właścicieli, zarządc&oacute;w i użytkownik&oacute;w teren&oacute;w objętych inwestycją oraz teren&oacute;w sąsiednich, że mogą składać w tut. Urzędzie wnioski, uwagi lub zastrzeżenia dotyczące w/w sprawy w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia. </font></p> <p lang="pl-PL" style="margin-bottom: 0cm"> &nbsp;</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Czarna Woda dn. 24.03. 2015 r.

BiGM.6733.3.2015

 

Zgodnie z art.61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego

 

zawiadamiam

 

że w dniu 23.03.2015 r. na wniosek ENERGII-OPERATOR S.A. Oddział w Gdańsku 80-557 Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 130 zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4 kV na dz. nr 597/46, 597/64, 597/55, 597/56, 597/57, 597/58, 597/59, 597/11, 597/60, 597/48, 576, 429/4, 371/2, 372/1, 373, 372/2, 429/3, 380 w celu zasilenia działek w miejscowości Czarna Woda.

W związku z powyższym informuje się właścicieli, zarządców i użytkowników terenów objętych inwestycją oraz terenów sąsiednich, że mogą składać w tut. Urzędzie wnioski, uwagi lub zastrzeżenia dotyczące w/w sprawy w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia.

 

Czarna Woda dn. 24.03.2015 r.

BiGM.6733.3.2015

 

Zgodnie z art.61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego

 

zawiadamiam

 

że w dniu 23.03.2015 r. na wniosek ENERGII-OPERATOR S.A. Oddział w Gdańsku 80-557 Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 130 zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4 kV na dz. nr 597/46, 597/64, 597/55, 597/56, 597/57, 597/58, 597/59, 597/11, 597/60, 597/48, 576, 429/4, 371/2, 372/1, 373, 372/2, 429/3, 380 w celu zasilenia działek w miejscowości Czarna Woda.

W związku z powyższym informuje się właścicieli, zarządców i użytkowników terenów objętych inwestycją oraz terenów sąsiednich, że mogą składać w tut. Urzędzie wnioski, uwagi lub zastrzeżenia dotyczące w/w sprawy w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia.

 

2015-03-24 14:56:00  Anna Wegner

Utworzono artykuł 14741 o nazwie ' Zawiadomienie o wszczęciu postępowania'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste14741
user_idpuste798299
resource_idpuste294
namepuste Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
category_idpuste2501
language_idpuste1
shortpusteZawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
fullpuste

Czarna Woda dn. 24.03. 2015 r.

BiGM.6733.3.2015

 

Zgodnie z art.61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego

 

zawiadamiam

 

że w dniu 23.03.2015 r. na wniosek ENERGII-OPERATOR S.A. Oddział w Gdańsku 80-557 Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 130 zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4 kV na dz. nr 597/46, 597/64, 597/55, 597/56, 597/57, 597/58, 597/59, 597/11, 597/60, 597/48, 576, 429/4, 371/2, 372/1, 373, 372/2, 429/3, 380 w celu zasilenia działek w miejscowości Czarna Woda.

W związku z powyższym informuje się właścicieli, zarządców i użytkowników terenów objętych inwestycją oraz terenów sąsiednich, że mogą składać w tut. Urzędzie wnioski, uwagi lub zastrzeżenia dotyczące w/w sprawy w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia.

 

publishfrompuste2015-03-24 00:00:00
_activepuste1
slugpustezawiadomienie-o-wszczeciu-postepowania

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się