Lista artykułów

Nazwa artykułu
Podatki i opłaty lokalne na 2018 rok
Podatki i opłaty lokalne
29.12.2017 więcej
Aktualizacja ewidencji obiektów noclegowych
Aktualizacja ewidencji obiektów, w których świadczone będą
usługi noclegowe
28.04.2017 więcej
Podatki i opłaty lokalne na 2017 rok
Podatki i opłaty lokalne.
28.12.2016 więcej
Formularz OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego gminy
OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego gminy
03.02.2016 więcej
Podatki i opłaty lokalne na 2016 rok
Podatki i opłaty lokalne
30.12.2015 więcej
Podatki i opłaty lokalne na 2015 rok
Podatki i opłaty lokalne
26.02.2015 więcej