Lista artykułów

Nazwa artykułu
INFORMACJA
Skład Obwodowej Komisji Wyborczej w obwodzie głosowania Nr 3 w
Hucie Kalnej.
08.10.2015 więcej
INFORMACJA
Skład Obwodowej Komisji Wyborczej w obwodzie głosowania Nr 2 w
Czarnej Wodzie.
08.10.2015 więcej
INFORMACJA
Skład Obwodowej Komisji Wyborczej w obwodzie głosowania Nr 1 w
Czarnej Wodzie.
08.10.2015 więcej
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA CZARNEJ WODY
zmieniające zarządzenie NR VII/82/15 Burmistrza Czarnej Wody z
dnia 5 października 2015 r. w sprawie powołania obwodowych
komisji wyborczy w gminie Czarna Woda.
07.10.2015 więcej
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA CZARNEJ WODY
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczy dla
przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP
zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
05.10.2015 więcej
Obwieszczenie Burmistrza Czarnej Wody z dnia 25 września 2015 r.
w sprawie obwodów głosowania w wyborach do Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
25.09.2015 więcej
Obwieszczenie Burmistrza Czarnej Wody z dnia 14 sierpnia 2015 r.
w sprawie wyznaczeni miejsca przeznaczone na bezpłatne
umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów
wyborczych.
20.08.2015 więcej