Lista artykułów

Nazwa artykułu
INFORMACJA
Skład Obwodowej Komisji Wyborczej w obwodzie głosowania Nr 3 w
Hucie Kalnej.
08.10.2015 więcej
INFORMACJA
Skład Obwodowej Komisji Wyborczej w obwodzie głosowania Nr 2 w
Czarnej Wodzie.
08.10.2015 więcej
INFORMACJA
Skład Obwodowej Komisji Wyborczej w obwodzie głosowania Nr 1 w
Czarnej Wodzie.
08.10.2015 więcej
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA CZARNEJ WODY
zmieniające zarządzenie NR VII/82/15 Burmistrza Czarnej Wody z
dnia 5 października 2015 r. w sprawie powołania obwodowych
komisji wyborczy w gminie Czarna Woda.
07.10.2015 więcej
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA CZARNEJ WODY
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczy dla
przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP
zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
05.10.2015 więcej
Obwieszczenie Burmistrza Czarnej Wody z dnia 25 września 2015 r.
w sprawie obwodów głosowania w wyborach do Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
25.09.2015 więcej
Obwieszczenie Burmistrza Czarnej Wody z dnia 14 sierpnia 2015 r.
w sprawie wyznaczeni miejsca przeznaczone na bezpłatne
umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów
wyborczych.
20.08.2015 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się