2015-08-20

Obwieszczenie Burmistrza Czarnej Wody z dnia 14 sierpnia 2015 r.

Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku  Kodeks wyborczy   (Dz. U. z 2011 r. poz.112 z późn. zm.) podaję do wiadomości publicznej  wykaz miejsc przeznaczonych  na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych  w wyborach do Sejmu  Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu  Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r., informuję, że:

 

wyznaczam miejsca przeznaczone  na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych  w wyborach do Sejmu  Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu  Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015r..

 

Tablice ogłoszeń przy ul. Mickiewicza w Czarnej Wodzie

Tablica ogłoszeń przy ul. Słowackiego w Czarnej Wodzie

Tablice ogłoszeń przy ul. Długiej w Czarnej Wodzie

Tablica ogłoszeń przy ul. Starogardzkiej w Czarnej Wodzie

Tablica ogłoszeń przy ul. Polnej w Czarnej Wodzie

Tablica ogłoszeń przy ul. Sosnowej w Czarnej Wodzie

Tablica ogłoszeń przy ul. Jarzębinowej w Czarnej Wodzie

Tablica ogłoszeń przy ul. Głównej w Lubikach Małych

Tablica ogłoszeń przy ul. Wiejskiej w Lubikach

Tablica ogłoszeń przy ul. Kościelnej w Hucie Kalnej

Tablica ogłoszeń przy ul. Wdeckiej w Hucie Kalnej

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Burmistrz

 

/-/ Arkadiusz Gliniecki

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się