Lista artykułów

Nazwa artykułu
OBWIESZCZENIE Okręgowej Komisji Wyborczej w Gdańsku z dnia 17 września 2019 r.
o zarejestrowanych kandydatach na senatora w okręgu wyborczym nr
66 w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
03.10.2019 więcej
OBWIESZCZENIE Okręgowej Komisji Wyborczej w Gdańsku z dnia 17 września 2019 r.
o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów w okręgu
wyborczym nr 25 w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
03.10.2019 więcej
Postanowienie nr 748/2019 Komisarza Wyborczego w Gdańsku I z dnia 18.09.2019r.
W sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w Gminie
Czarna Woda
18.09.2019 więcej
Informacja Komisarza Wyborczego w Gdańsku I z dnia 16.09.2019
Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać
dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 18.09.2019r. do godz.
12:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Czarnej Wodzie do niżej
wymienionych komisji wyborczych: - Nr 1, w liczbie 3, - Nr 2, w
liczbie 3, - Nr 3, w liczbie 1.
16.09.2019 więcej
OBWIESZCZENIE Burmistrza Czarnej Wody z dnia 30 sierpnia 2019 roku
o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych
siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości
głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach
do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej
Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
30.08.2019 więcej
Obwieszczenie Burmistrza Czarnej Wody z dnia 19 sierpnia 2019 r.
w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na umieszczenie
urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów
wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu
Rzeczy Pospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13
października 2019r.
19.08.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się