Lista artykułów

Nazwa artykułu
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA CZARNEJ WODY
w sprawie uzupełnienia składu obwodowej komisji wyborczych nr 2
w dla przeprowadzenia głosowania w drugiej turze w wyborów
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 24 maja 2015 r.
15.05.2015 więcej
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA CZARNEJ WODY
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w obwodowej
komisji wyborczej.
15.05.2015 więcej
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA CZARNEJ WODY
zmieniające zarządzenie NR VII/38/15 z dnia 23 kwietnia w
sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w obwodowej
komisji wyborczej.
04.05.2015 więcej
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA CZARNEJ WODY
w sprawie uzupełnienia składu obwodowej komisji wyborczych nr 1
w gminie Czarna Woda.
30.04.2015 więcej
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA CZARNEJ WODY
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w obwodowej
komisji wyborczej.
30.04.2015 więcej
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA CZARNEJ WODY
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie
Czarna Woda dla przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
20.04.2015 więcej
Obwieszczenie Burmistrza Czarnej Wody z dnia 10 lutego 2015 r.
w sprawie miejsc przeznaczonych na umieszczenie urzędowych
obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w
wyborach Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na
dzień 10 maja 2015 r.
11.02.2015 więcej