Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Wyniki wyborów samorządowych w Czarnej Wodzie
Wyniki wyborów samorządowych w Czarnej Wodzie dostępne sa na
stronie Krajowego Biura Wyborczego pod adresem:
https://wybory2018.pkw.gov.pl/pl/geografia/221301#results_elect_c
ouncil
23.10.2018 więcej
OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Czarnej Wodzie
z dnia 2 października 2018 r. o zarejestrowanych kandydatach
na burmistrza w wyborach Burmistrza Czarnej Wody zarządzonych
na dzień 21 października 2018 r.
04.10.2018 więcej
OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Czarnej Wodzie
z dnia 2 października 2018 r. o zarejestrowanych listach
kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Czarnej
Wodzie zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
04.10.2018 więcej
POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Gdańsku I
z dnia 28 września 2018 r. w sprawie powołania obwodowych
komisji wyborczych w gminie Czarna Woda
01.10.2018 więcej
INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W GDAŃSKU I
o możliwości dokonywania dodatkowych zgłoszeń kandydatów
oraz o terminach losowań kandydatów na członków obwodowych
komisji wyborczych w Gminie Czarna Woda.
25.09.2018 więcej
KOMUNIKAT MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ w CZARNEJ WODZIE
z dnia 12 września 2018 r. w sprawie przyjmowania zgłoszeń
list kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie i
kandydatów na burmistrza Czarnej Wody
12.09.2018 więcej
KOMUNIKAT Postanowieniem Komisarza Wyborczego w Gdańsku I
z dnia 10 września 2018 r. w sprawie powołania terytorialnych
komisji wyborczych w wyborach zarządzonych na dzień 21
października 2018 r. powołana została Miejska Komisja Wyborcza
w Czarnej Wodzie.
12.09.2018 więcej
Uchwała Nr 4/18 Miejskiej Komisji Wyborczej w Czarnej Wodzie
z dnia 12 września 2018 r. w sprawie powołania pełnomocnika
ds. informatyki Miejskiej Komisji Wyborczej w Czarnej Wodzie.
12.09.2018 więcej
UCHWAŁA Nr 3/18 Miejskiej Komisji Wyborczej w Czarnej Wodzie
dnia 12 września 2018 r. w sprawie planu pracy Miejskiej
Komisji Wyborczej w Czarnej Wodzie
12.09.2018 więcej
Uchwała Nr 2/18 Miejskiej Komisji Wyborczej w Czarnej Wodzie
z dnia 12 września 2018 r. w sprawie wyboru Zastępcy
Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej
12.09.2018 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się