Lista artykułów

Nazwa artykułu
Informacja uzupełniająca do wykonania budżetu za 2016 rok.
Wykaz osób fizycznych i osób prawnych którym w zakresie
podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub
rozłożenia spłat na raty w 2016 roku.
17.05.2017 więcej
INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU za IV kwartały 2016 roku.
INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU za IV kwartały 2016 roku
06.04.2017 więcej
INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU za III kwartały 2016 roku.
INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU za III kwartały 2016 roku.
24.10.2016 więcej
INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU za II kwartał 2016 roku.
INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU za II kwartał 2016 roku.
20.07.2016 więcej
INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU za I kwartał 2016 roku.
INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY CZARNA WODA za I kwartał
2015 roku.
20.04.2016 więcej